วันไหว้ครู

“เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้     พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน    คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร   ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู”  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจำรัสวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562   นักเรียนทุกระดับชั้น ได้จัดเตรียมพานดอกไม้ พร้อมด้วยกรวยดอกไม้ เพื่อนำมามอบให้กับคุณครูผู้สอน…………. กิจกรรมในวันนี้นอกจากเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมที่ดีงามแล้ว  ยังสื่อให้เห็นถึงความผูกพันที่ดีระหว่างครูและลูกศิษย์  นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความรัก ความเคารพนอบน้อมต่อคุณครู  ซึ่งเราเชื่อว่าความรัก ความผูกพันที่ดีต่อกัน ระหว่างครูกับลูกศิษย์ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกศิษย์เรียนรู้อย่างประสบความสำเร็จ และคุณครูก็จะมีพลังที่จะบ่มเพาะและสร้างให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่งในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะ  ส่วนความน่ารัก ของลูกศิษย์และคุณครูน่ารักขนาดไหน ลองติดตามดูได้เลยค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *