แห่เทียนพรรษา

“เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม”
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้  ทางโรงเรียนจำรัสวิทยา ได้มีโอกาสร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 ที่ทางอำเภอวังม่วงได้จัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน….  โรงเรียนของเราก็ได้จัดรถแห่เทียนพรรษาพร้อม เครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ร่วมขบวนจากที่ว่าการอำเภอวังม่วง จนถึงวัดภิบาลวังม่วง  และต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 49,643  บาท  ซึ่งปัจจัยทั้งหมดโรงเรียนได้นำไปถวายให้กับวัดภิบาลวังม่วง วัดวังม่วง และวัดมณีขวัญชัย เรียบร้อยแล้วค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *