การเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต

“การเตรียมความพร้อมสอบ โอเน็ต 2562”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม โรงเรียนจำรัสวิทยาได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ที่มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติโอเน็ต  พร้อมให้กำลังใจเด็กๆ และได้ชื่นชมการดำเนินงานการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนเราเป็นอย่างดีค่ะ

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *