กิจกรรมบัณฑิตน้อย63

“Graduationday 2019”

? เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย?? เนื่องในวันจบการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน นายสมชาติ หมวกเหล็ก เป็นประธานในการมอบในครั้งนี้ โอกาสนี้ก็ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุกๆ คนด้วยนะคะ และขอบคุณการสนับสนุนของผุ้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะ????

#graduationday #บัณฑิตน้อย63

#โรงเรียนจำรัสวิทยา

#การศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *