จำรัสผลัดใบ63

“จำรัสผลัดใบ 63”

เมื่อถึงครา… ศิษย์ที่รัก  ร่ำเรียนเพียรสำเร็จ

เปรียบหยาดเพชร… รุ้งรวง ดวงสดใส

ต้นกล้าน้อย…. เติบใหญ่ เริ่มผลัดใบ

สู่โลกกว้าง…. อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยปัญญา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  เด็กๆ  “นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”  ได้ร่วมกิจกรรม “จำรัสผลัดใบ” รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562  ที่เป็นโอกาสให้ได้แสดงออกถึงสายใยความผู้พันที่ดีระหว่างลูกศิษย์และครูผู้สอน  ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  วันนี้จึงมีทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและน้ำตา เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความปรารถนาดีที่มีต่อกันและกัน  เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆ เลยค่ะ

และการผลัดใบนี้เอง ก็เป็นสัญลักษณ์ของความงอกงาม ที่กำลังจะแผ่ขยายกิ่งก้าน กลายเป็นไม้ใหญ่ที่มั่นคงในอนาคต  “จำรัสผลัดใบ” ในครั้งนี้ ก็ขอให้นักเรียนทุกๆ คน โชคดีกับเส้นทางข้างหน้าที่จะมาถึง และประสบความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาของตนเอง  ต่อยอดกิ่ง ก้าน ดอกใบ เป็นต้นไม้ที่สวยงามและสมบูรณ์ กันทุกๆ คนนะคะ

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *