“กิจกรรม Open class (online)”

“กิจกรรม Open class (online)

 

ผ่านไปแล้วนะคะกับกิจกรรม Open class (online) ของเด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 (สอนโดยครูน้ำ) และประถมศึกษาปีที่ 3 (สอนโดยครูปอ) ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่วางแผนการสอน ไปจนถึงการสะท้อนผล และต้องขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ
❤️ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
❤️ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ หรือ ดร.หนุ่ม HIGH10 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง
❤️ คุณครูราหุล รัตนวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดท่ามะปราง
🤝 ที่มาร่วมกิจกรรมและให้คำแนะนำพวกเราด้วยค่ะ
พอได้เห็นเด็กๆ มาเรียนกัน มีความตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่ สนุกกับกิจกรรมที่คุณครูจัดให้ ทำให้รู้สึกมีความสุขไปด้วยเลยค่ะ😊

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *