Back

ชุมนุมลูกเสือสำรอง

“อาคีล่า จงทำดี จงทำดี จงทำดี”
วันนี้มีภาพสนุกๆ ของเด็กๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1  (National Cuboree 2019,Thailand) เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคมที่ผ่าน  ณ. ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ค่ะ …. เด็กๆ ลูกเสือสำรองที่ไปจะได้ฝึกทั้งประสบการณ์ใหม่ ได้รู้จักเพื่อนลูกเสือใหม่ที่อยู่ต่างโรงเรียน  ถือว่าช่วยให้พัฒนาทักษะชีวิต ได้เป็นอย่างดีค่ะ งานนี้ต้องบอกว่ามีทั้งรอยยิ้ม ทั้งน้ำตา สนุกปะปนกันไป ทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณทางผุ้ปกครองที่ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กๆ กันด้วยนะคะ

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *