School News

วันไหว้ครู

“เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้     พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน    คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร   ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู” 

แห่เทียนพรรษา

“เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม”

Best Practice Award

“Best practice award”

ชุมนุมลูกเสือสำรอง

“อาคีล่า จงทำดี จงทำดี จงทำดี”

Lesson study

“ชุมชนการเรียนรู้ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง”

Happy Children day2020

“Happy Childrenday 2020”

การเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต

“การเตรียมความพร้อมสอบ โอเน็ต 2562”

Boy Scout Day Camp

“กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง”

เปิดงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ63

“รับเสด็จเทศกาลโคนมเเห่งชาติ 63”

จำรัสผลัดใบ63

“จำรัสผลัดใบ 63”

กิจกรรมบัณฑิตน้อย63

“Graduationday 2019”

กำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

การตรวจติดตามเพื่อป้องกัน Covid -19

“การเรียนการสอนแบบ New normal”

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ทรงพระเจริญ”

เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2563

“ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ”

การเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานการต่างๆของโรงเรียนจำรัสวิทยา

“การเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานการต่างๆของโรงเรียนจำรัสวิทยา”