Back

School News

Best Practice Award

“Best practice award”

ชุมนุมลูกเสือสำรอง

“อาคีล่า จงทำดี จงทำดี จงทำดี”

“R.I.C.H Learning”

☁️เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบัน HIGH 10 ที่นำโดย 🎓ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🎓ดร.วาสิตา เกิดผลประสพศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 🎓อ.ดร.วีณา รองจะโปะ จากสำนักงานสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การสร้างโรงเรียนปลอดภัยไร้แก

“เพราะ… โรงเรียนคือบ้านอีกหลังของเด็กๆ ”

การตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนจำรัสวิทยาได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสระบุรี

🤍โรงเรียนสีขาว🤍

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนจำรัสวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอวังม่วง ได้มาทำการตรวจคัดกรองยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนของเรา

กิจกรรม Workshop “การเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก”

    “เพราะครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของการเติบโต” พบกันอีกครั้งกับกิจกรรม Workshop “การเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก” ต้นทางความสำเร็จในการเรียนและความสำเร็จในอนาคต 

Project Day

เรียกว่าเป็นสัปดาห์ของการนำเสนอ Project ของน้องๆระดับชั้น ประถมและพี่ๆระดับชั้นมัธยมเลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะในสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆ ได้นำสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มานำเสนอให้กับ เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆต่างระดับชั้นได้รับชม

“กิจกรรมแทนคุณอุ่นไอรัก” ประจำปีการศึกษา 2566

“จำรัสผลัดใบ” ประจำปีการศึกษา 2566

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2567