School News

วันไหว้ครู

“เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้     พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน    คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร   ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู” 

แห่เทียนพรรษา

“เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม”

Best Practice Award

“Best practice award”

ชุมนุมลูกเสือสำรอง

“อาคีล่า จงทำดี จงทำดี จงทำดี”

Lesson study

“ชุมชนการเรียนรู้ กับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง”

Happy Children day2020

“Happy Childrenday 2020”

การเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต

“การเตรียมความพร้อมสอบ โอเน็ต 2562”

Boy Scout Day Camp

“กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง”

เปิดงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ63

“รับเสด็จเทศกาลโคนมเเห่งชาติ 63”

จำรัสผลัดใบ63

“จำรัสผลัดใบ 63”

กิจกรรมบัณฑิตน้อย63

“Graduationday 2019”

กำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

การตรวจติดตามเพื่อป้องกัน Covid -19

“การเรียนการสอนแบบ New normal”

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ทรงพระเจริญ”

เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2563

“ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ”

การเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานการต่างๆของโรงเรียนจำรัสวิทยา

“การเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานการต่างๆของโรงเรียนจำรัสวิทยา”

13 ตุลาคม 2563 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

“น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร”

“กิจกรรมดาวเรืองเหลืองอร่ามตามรอยพ่อ ปีที่4”

“แม้นไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง”

โรงเรียนหยุด แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

การสร้างโรงเรียนปลอดภัยไร้แก

“เพราะ… โรงเรียนคือบ้านอีกหลังของเด็กๆ ”