Back
02 December

การมีครูต่างชาติเป็นครูประจำชั้น

การมีครูประจำชั้นเป็นครูชาวต่างชาติคู่กับครูไทย จะช่วยให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้กับครูต่างชาติตลอด ทำให้มีโอกาสได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น