Back
27 February

Project Day

เรียกว่าเป็นสัปดาห์ของการนำเสนอ Project ของน้องๆระดับชั้น ประถมและพี่ๆระดับชั้นมัธยมเลยก็ว่าได้ค่ะ เพราะในสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆ ได้นำสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มานำเสนอให้กับ เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆต่างระดับชั้นได้รับชม

18 August

กิจกรรม Workshop “การเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก”

    “เพราะครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของการเติบโต” พบกันอีกครั้งกับกิจกรรม Workshop “การเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก” ต้นทางความสำเร็จในการเรียนและความสำเร็จในอนาคต 

20 July

🤍โรงเรียนสีขาว🤍

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนจำรัสวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอวังม่วง ได้มาทำการตรวจคัดกรองยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนของเรา

20 July

การตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนจำรัสวิทยาได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสระบุรี

14 December

“R.I.C.H Learning”

☁️เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบัน HIGH 10 ที่นำโดย 🎓ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🎓ดร.วาสิตา เกิดผลประสพศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 🎓อ.ดร.วีณา รองจะโปะ จากสำนักงานสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี