31 December

วันไหว้ครู

“เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้     พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอน    คุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกร   ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู”